نام فارسی قطعه: کاسه نمد جلوی میل لنگ

نام انگلیسی قطعه: SEAL, OIL(FOR TIMING GEAR CASE OR TIMING CHAIN CASE)


شماره فنی: 90311T0061

کد قطعه: 90311-T0061

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 90311T0100
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV