نام فارسی قطعه: خارگژنپین

نام انگلیسی قطعه: RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)


شماره فنی: 9052022025

کد قطعه: 90520-22025

قیمت در دبی: 710,000 ریال

** به قیمت فوق هزینه های باربری و گمرک اضافه می شود **

سفارش از واتس آپ

سفارش با تماس

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

9052125004

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

LEXUS  /  ES / GSV40L-BETGKV
LEXUS  /  ES / GSV40L-BETGKC
LEXUS  /  ES / AVV60L-BEXGBW
LEXUS  /  ES / ASV60L-BETGKC
LEXUS  /  ES / ASV60L-BETGKV
LEXUS  /  ES / GSV60L-BETGKC
LEXUS  /  GS / UZS190L-BETQKV
LEXUS  /  ES / AVV60L-BEXGBC
LEXUS  /  ES / ASV60L-BETGKW
LEXUS  /  ES / GSV60L-BETGKW
LEXUS  /  ES / GSV60L-BETGKV
LEXUS  /  GS / URS190L-BEZQKV
LEXUS  /  GS / GRL11L-BETQHV
LEXUS  /  IS / GSE22L-AETLKV
LEXUS  /  IS / GSE22L-AKTLKV
LEXUS  /  IS / AVE30L-AEXLH
LEXUS  /  IS / GSE30L-AETLHW
LEXUS  /  IS / GSE30L-AETLHV
LEXUS  /  IS / GSE30L-AETLHA
LEXUS  /  IS / GSE31L-AEZLH
LEXUS  /  IS / GSE31L-AEZLHV
LEXUS  /  LS / USF41L-AEZGKV
LEXUS  /  LX / URJ201L-GNZGKC
LEXUS  /  LX / URJ201L-GNTGKV
LEXUS  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
LEXUS  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
LEXUS  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
LEXUS  /  RX / GGL15L-AWTGKV
LEXUS  /  RX / GSU35L-AWAGKV
LEXUS  /  RX / GSU35L-AWAGKW
LEXUS  /  RX / GGL15L-AWTGKW
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN15L-PRMDKV
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV
TOYOTA  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
TOYOTA  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
TOYOTA  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
TOYOTA  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV
TOYOTA  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
TOYOTA  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW
TOYOTA  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
TOYOTA  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK
TOYOTA  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
TOYOTA  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
TOYOTA  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
TOYOTA  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
TOYOTA  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV
TOYOTA  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
TOYOTA  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
TOYOTA  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
TOYOTA  /  لندکروز / GRJ79L-TJMRKV
TOYOTA  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
TOYOTA  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
TOYOTA  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
TOYOTA  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
TOYOTA  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
TOYOTA  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
TOYOTA  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
TOYOTA  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
TOYOTA  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
TOYOTA  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV
TOYOTA  /  کمری / ACV36L-DEMDKV
TOYOTA  /  هایس / TRH221L-MBMDKV
TOYOTA  /  کمری / ACV36L-DEPDKV
TOYOTA  /  هایس / TRH203L-REMDKV
TOYOTA  /  کمری / ACV36L-DEPGKV
TOYOTA  /  اریون / MCV36L-DEMGKV
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-CEMSKA
TOYOTA  /  اریون / MCV36L-DEPGKV
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-CEAGKA
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-AEANKA
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-DEADKV
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-DEANKV
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-DEASKV
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-DEMSKV
TOYOTA  /  کمری / ACV40L-DEMNKV
TOYOTA  /  کمری / ASV50L-DETDKV
TOYOTA  /  اریون / GSV40L-JETGKV
TOYOTA  /  کمری / ASV50L-DETSKV
TOYOTA  /  کمری / AVV50L-CEXNBA
TOYOTA  /  کمری / AVV50L-AEXNBW
TOYOTA  /  کمری / ASV50L-DETNKV
TOYOTA  /  کمری / AVV50L-CEXGBA
TOYOTA  /  اریون / GSV50L-JETGKV
TOYOTA  /  اریون / GSV50L-JETSKV
TOYOTA  /  اریون / GSV50L-JETDKV
TOYOTA  /  هایس / TRH213L-JEMDKV
TOYOTA  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

قطعات اصلی دیگر خارگژنپین

قطعه خارگژنپین

کد 9052020064

قطعه خارگژنپین

کد 9052022025

قطعه خارگژنپین

کد 9052125004

قطعه خارگژنپین

کد 9052023067

قطعه خارگژنپین

کد SU00302170

قطعه خارگژنپین

کد 90520A0004

قطعه خارگژنپین

کد 9052026060

قطعه خارگژنپین

کد 9052037014

قطعه HOLDER ASSY, CUP

کد 669910D050C0

قطعه BELT ASSY, REAR NO.2 SEAT, 3 POINT TYPE

کد 7351060080C0

قطعه GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL, NO.3

کد 5504360050B0

قطعه CARPET, NO.2 SEAT CUSHION UNDER, LH

کد 7934760071A1


خرید لوازم یدکی و قطعه خارگژنپین

کد فنی قطعه خارگژنپین , خارگژنپین , خرید آنلاین قطعه , قطعه اصلی خارگژنپین خرید قطعه خارگژنپین , کد فنی قطعه خارگژنپین , خرید آنلاین لوازم یدکی / لوازم یدکی تویوتا / لوازم یدکی لکسوس

مشاوره رایگان

تضمین اصالت کالا

ارسال به سراسر کشور

بهترین قیمت قطعات

whatsapp-footer telegram-footer telegram-footer