نام فارسی قطعه: خارگژنپین

نام انگلیسی قطعه: RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)


شماره فنی: 9052125004

کد قطعه: 90521-25004

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 9052022025
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020