نام فارسی قطعه: ترموستات

نام انگلیسی قطعه: THERMOSTAT


شماره فنی: 9091603100

کد قطعه: 90916-03100

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GCAEKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ100L-GNAEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020