نام انگلیسی قطعه: PLUG, BREATHER (FOR REAR DIFFERENTIAL CARRIER COVER)


شماره فنی: 9093003075

کد قطعه: 90930-03075

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020