نام فارسی قطعه: دنده تایم سر میل سوپاپ دود

نام انگلیسی قطعه: GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING EXHAUST, LH


شماره فنی: SU00300287

کد قطعه: SU003-00287

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00305180
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020