نام فارسی قطعه: دنده تایم سر میل سوپاپ دود

نام انگلیسی قطعه: GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING EXHAUST, LH


شماره فنی: SU00305180

کد قطعه: SU003-05180

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

SU00300287

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7