نام فارسی قطعه: فیلتر روغن

نام انگلیسی قطعه: FILTER SUB-ASSY, OIL


شماره فنی: SU00300311

کد قطعه: SU003-00311

قیمت: 3,473,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 3,473,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020