نام فارسی قطعه: شمع

نام انگلیسی قطعه: PLUG, SPARK


شماره فنی: SU00300416

کد قطعه: SU003-00416

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00304931
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7