نام فارسی قطعه: فنر لنت

نام انگلیسی قطعه: PLATE, PAD SUPPORT, NO.1(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: SU00300627

کد قطعه: SU003-00627

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7