نام فارسی قطعه: سینی کفشک ترمز دستی چپ

نام انگلیسی قطعه: PLATE SUB-ASSY, PARKING BRAKE, LH


شماره فنی: SU00300641

کد قطعه: SU003-00641

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020