نام فارسی قطعه: سنسور زاویه فرمان زیر اسپیرال

نام انگلیسی قطعه: SENSOR, STEERING


شماره فنی: SU00300670

کد قطعه: SU003-00670

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00307980
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020