نام فارسی قطعه: رینگ چرخ

نام انگلیسی قطعه: WHEEL, DISC (FOR SPARE)


شماره فنی: SU00300758

کد قطعه: SU003-00758

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7