نام فارسی قطعه: شیم لنت عقب

نام انگلیسی قطعه: SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 0494622090

کد قطعه: 04946-22090

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020