نام فارسی قطعه: شیم لنت عقب

نام انگلیسی قطعه: SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 0494660120

کد قطعه: 04946-60120

قیمت: 3,920,200 ریال

4 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 4
قیمت: 3,920,200 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020