نام فارسی قطعه: شیم لنت عقب

نام انگلیسی قطعه: SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 0494648110

کد قطعه: 04946-48110

قیمت: 3,825,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 3,825,000 ریال
تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 6,276,400 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020