نام فارسی قطعه: شیم لنت عقب

نام انگلیسی قطعه: SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 0494648060

کد قطعه: 04946-48060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020