نام فارسی قطعه: پیستون

نام انگلیسی قطعه: PISTON SUB-ASSY, W/PIN


شماره فنی: 131015009001

کد قطعه: 13101-50090-01

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

131015007001

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020