نام فارسی قطعه: پیستون

نام انگلیسی قطعه: PISTON SUB-ASSY, W/PIN


شماره فنی: 131015009002

کد قطعه: 13101-50090-02

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

131015007002

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV