نام فارسی قطعه: پایه فیلتر

نام انگلیسی قطعه: BRACKET SUB-ASSY, OIL FILTER


شماره فنی: 156090C020

کد قطعه: 15609-0C020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV