نام فارسی قطعه: پایه فیلتر

نام انگلیسی قطعه: BRACKET SUB-ASSY, OIL FILTER


شماره فنی: 1560950150

کد قطعه: 15609-50150

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020