نام فارسی قطعه: پایه فیلتر

نام انگلیسی قطعه: BRACKET SUB-ASSY, OIL FILTER


شماره فنی: 1560975030

کد قطعه: 15609-75030

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV