نام فارسی قطعه: موتور فن

نام انگلیسی قطعه: MOTOR, COOLING FAN


شماره فنی: 1636331050

کد قطعه: 16363-31050

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020