نام فارسی قطعه: صافی گیر بکس

نام انگلیسی قطعه: STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL


شماره فنی: 3533030090

کد قطعه: 35330-30090

قیمت: 15,019,500 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHW
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHV
لکسوس  /  IS / GSE30L-AETLHA

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 15,019,500 ریال