نام فارسی قطعه: صافی گیر بکس

نام انگلیسی قطعه: STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL


شماره فنی: 3533048020

کد قطعه: 35330-48020

قیمت: 19,230,000 ریال

4 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3533033050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 4
قیمت: 19,230,000 ریال