نام فارسی قطعه: صافی گیر بکس

نام انگلیسی قطعه: STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL


شماره فنی: 3533050020

کد قطعه: 35330-50020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020