نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, REAR DRIVE, RH


شماره فنی: 4234048030

کد قطعه: 42340-48030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020