نام انگلیسی قطعه: SHAFT ASSY, REAR DRIVE, RH


شماره فنی: 4234048060

کد قطعه: 42340-48060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020