نام فارسی قطعه: بلبرینگ چرخ

نام انگلیسی قطعه: HUB & BEARING ASSY, REAR AXLE, RH


شماره فنی: 4241030020

کد قطعه: 42410-30020

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4241030021
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020