نام فارسی قطعه: بلبرینگ چرخ

نام انگلیسی قطعه: HUB & BEARING ASSY, REAR AXLE, RH


شماره فنی: 4241048061

کد قطعه: 42410-48061

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4241048060

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020