نام فارسی قطعه: بلبرینگ چرخ

نام انگلیسی قطعه: HUB & BEARING ASSY, REAR AXLE, RH


شماره فنی: 4241030021

کد قطعه: 42410-30021

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4241030020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020