نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR ASSY, STEERING


شماره فنی: 4524030112

کد قطعه: 45240-30112

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4524030111

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020