نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR ASSY, STEERING


شماره فنی: 4524030140

کد قطعه: 45240-30140

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4524030110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020