نام انگلیسی قطعه: BOOT, BUSH DUST(FOR REAR DISC BRAKE)


شماره فنی: 4787522221

کد قطعه: 47875-22221

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4787530340
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020