نام فارسی قطعه: مهره صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: GASKET, FUEL SUCTION TUBE SET


شماره فنی: 7716914010

کد قطعه: 77169-14010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV
تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ79L-TJMRKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020