نام فارسی قطعه: مهره صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: GASKET, FUEL SUCTION TUBE SET


شماره فنی: 7716952040

کد قطعه: 77169-52040

قیمت: 3,708,550 ریال

5 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBA
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBW
تویوتا  /  پریوس / ZVW30L-AHXEBW
تویوتا  /  یاریس / NCP92L-BEPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP90L-AHPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP130L-AHPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP131L-AHPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-BEPGKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-CEPRKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-AHPGKV
تویوتا  /  یاریس / NCP150L-CEPGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 5
قیمت: 3,708,550 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020