نام فارسی قطعه: فیلتر اتاق

نام انگلیسی قطعه: FILTER, CLEAN AIR


شماره فنی: 8713926010

کد قطعه: 87139-26010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایس / TRH221L-MBMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH203L-REMDKV
تویوتا  /  هایس / TRH213L-JEMDKV
تویوتا  /  هایس / KDH222L-LEMDYV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020