نام فارسی قطعه: فیلتر اتاق

نام انگلیسی قطعه: FILTER, CLEAN AIR


شماره فنی: 8713947020

کد قطعه: 87139-47020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV