نام فارسی قطعه: فیلتر اتاق

نام انگلیسی قطعه: FILTER, CLEAN AIR


شماره فنی: 8713950060

کد قطعه: 87139-50060

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8713950100
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBW
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXNBA
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXGBA
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020