نام فارسی قطعه: فیلتر اتاق

نام انگلیسی قطعه: FILTER, CLEAN AIR


شماره فنی: 8713930040

کد قطعه: 87139-30040

قیمت: 12,445,950 ریال

50 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBW
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 50
قیمت: 12,445,950 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 8
قیمت: 13,110,000 ریال