نام فارسی قطعه: لامپ گازی

نام انگلیسی قطعه: BULB, FOG LAMP


شماره فنی: SU00302565

کد قطعه: SU003-02565

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00307829
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7