نام فارسی قطعه: لامپ گازی

نام انگلیسی قطعه: BULB, FOG LAMP


شماره فنی: SU00307829

کد قطعه: SU003-07829

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

SU00302565

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7