نام فارسی قطعه: خار لنت

نام انگلیسی قطعه: FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR


شماره فنی: 0494822090

کد قطعه: 04948-22090

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 0494830210
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020