نام انگلیسی قطعه: COLUMN ASSY, STEERING


شماره فنی: 4581030210

کد قطعه: 45810-30210

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4525030A60

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020