نام فارسی قطعه: لولای درب جلو - بالا راست

نام انگلیسی قطعه: HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH


شماره فنی: 6871002070

کد قطعه: 68710-02070

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020