نام فارسی قطعه: لولای درب جلو - بالا راست

نام انگلیسی قطعه: HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH


شماره فنی: SU00307157

کد قطعه: SU003-07157

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

SU00304529

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7