نام فارسی قطعه: لولای درب جلو - بالا راست

نام انگلیسی قطعه: HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH


شماره فنی: 6871004010

کد قطعه: 68710-04010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020