نام فارسی قطعه: لولای درب جلو - بالا راست

نام انگلیسی قطعه: HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH


شماره فنی: SU00304529

کد قطعه: SU003-04529

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه SU00307157
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  GT 86 / ZN6AC-E7
تویوتا  /  GT 86 / ZN6AL-E7

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020