نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780120040

کد قطعه: 17801-20040

قیمت: 13,198,800 ریال

3 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEMGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEPGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 3
قیمت: 13,198,800 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 14,400,000 ریال