نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780137021

کد قطعه: 17801-37021

قیمت: 7,773,250 ریال

12 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1780137020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBA
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBV
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXEBW
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBC
لکسوس  /  CT / ZWA10L-AHXBBW
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
تویوتا  /  پریوس / ZVW30L-AHXEBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 12
قیمت: 7,773,250 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020